Praktisk information

Afbud

Afbud skal meddeles mindst et døgn før aftale. Der kan altid lægges besked på svarer. Ved manglende fremmøde uden afbud, eller afbud på dagen 2 gange inden for 6 måneder, vil behandlingsforløbet blive afsluttet.

Attester & erklæringer

Attester og erklæringer udfærdiges på regning. Der skal afregnes kontant.

Ny patient

Henvisning

En henvisning gælder til 10-20 konsultationer. Du skal have en henvisning fra din egen læge, inden du kan få en tid til den første konsultation.

Første henvendelse

Første henvendelse skal ske ved telefonisk kontakt til klinikken(Bemærk at det ikke er muligt at lægge besked).
Ved tilbud om forløb vil det praktiske forløb blive gennemgået med dig, f.eks. tidspunkt for 1. samtale.
Du skal også give samtykke til f.eks. videokonsultationer, opslag i FMK, brug af elektronisk journalsystem og afslutningsbrev til egen læge.

Klager og indberetninger

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via dette link:
Klik her

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Sjælland via dette link:
Klik her

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link:
Klik her

Tidsbestilling

Tidsbestilling er hver onsdag fra kl.9-9.30. Da der er mange der ringer, må der påregnes ventetid. Aktuel ventetid for udredning og behandling, fremgår af Sundhed.dk.
Der tages kun voksne i forløb, der selv ringer og bestiller en tid.

Pårørende

Pårørende er altid velkomne til at deltage i samtalen. Det tilrådes dog at patienten er alene ved diagnostisk interview. Nogle gange kan det være en hjælp i behandlingsforløbet, hvis pårørende inddrages.

Konsultationsvarighed

Første samtale varer ca. 30 minutter. Efterfølgende samtaler varer 15 minutter.

Blodprøver og EKG (hjertekardiogram)

Hvis det ikke er foretaget hos egen læge, bedes du få taget blodprøver og EKG for at sikre, at der ikke ligger en fysisk årsag til grund for din psykiske lidelse. Det aftales i starten af forløbet, hvorvidt det er nødvendigt.

Besked til egen læge

Der sendes rutinemæssigt besked til egen læge ved behandlingens start og ved afslutningen på forløbet.

Priser

Sygemelding: 500,-

Attester til studie/ SU mv.: 500,-

Tillæg til kørekorts attest:  500,-

Dokumentation for diagnose/ journalkopi: gratis

(Priser i DKK incl. moms)

Covid-19​

Klinikken holder sig hver dag ajour omkring sikkerhed, hygiejne, smitterisiko omkring Covid19, behandlinger, rettigheder mm. fra Sundhedsstyrelsen. Udviser du tegn på sygdom eller forkølelse så bliv bare hjemme, tag det med ro og kontakt klinikken telefonisk. Mød færrest muligt antal personer. Hold afstand, vask hænder med sæbe og/eller sprit hænderne ved ankomst i klinikken og inden afgang herfra. Er du i tvivl om du er i risikogruppen, kontakt da klinikken eller egen læge.

Tolkegebyr

Borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal selv betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for en tolk. Du er undtaget, hvis du kommer fra Grønland eller Færøerne. Du er også undtaget hvis du har en lægeerklæring som forklarer, hvorfor.
Gebyret for tolkebistand er sat til:
334 kr. ved konsultation i lægepraksis (191 kr. ved brug af videotolk)
Det er Regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk.

Toldbodgade 29

4800 Nykøbing F

+45 77 99 48 00

Tidsbestilling kun onsdag kl.9-9.30

Hverdage 8.30-14

Telefontid for generelle henvendelser

Sydhavsøernes Psykiatri
Toldbodgade 29, 4800 Nykøbing F